Zemní a výkopové práce, inženýrské stavby, demolice

Vaše data jsou u nás v bezpečí

Ochrana osobních údajů

1. Úvod

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Tento dokument popisuje, jak shromažďujeme, používáme, uchováváme a chráníme vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.


2. Správce údajů

Správcem vašich osobních údajů je ZEMPR HOŠNA s.r.o., se sídlem Přestavlky 26, 257 91 Sedlec-Prčice, IČ: 74699563, DIČ: CZ8706160672, zapsaná v obchodním rejstříku.


3. Shromažďované údaje

3.1 Osobní údaje
Shromažďujeme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, adresa)
 • IP adresu a informace o zařízení

3.2 Citlivé osobní údaje
Neposkytujete nám citlivé osobní údaje (např. zdravotní stav, rasový nebo etnický původ) bez vašeho výslovného souhlasu.


4. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme za následujícími účely:

 • Poskytování našich služeb a produktů
 • Komunikace s vámi
 • Marketing a reklama (na základě vašeho souhlasu)
 • Zlepšování našich služeb a produktů
 • Plnění právních povinností


5. Právní základ zpracování

Zpracování vašich osobních údajů se opírá o následující právní základy:

 • Plnění smlouvy
 • Plnění právních povinností
 • Oprávněné zájmy
 • Souhlas (pro specifické účely)


6. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s:

 • Třetími stranami, které nám poskytují služby (např. IT služby)
 • Právními a regulačními orgány, pokud je to požadováno zákonem
 • Jinými stranami s vaším souhlasem


7. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou zákonem.


8. Ochrana osobních údajů

Přijímáme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.


9. Vaše práva

V souladu s platnými zákony máte právo:

 • Požádat o přístup ke svým osobním údajům
 • Požádat o opravu nepřesných údajů
 • Požádat o výmaz svých údajů
 • Požádat o omezení zpracování údajů
 • Vznést námitku proti zpracování údajů
 • Přenést své údaje k jinému správci
 • Odvolat souhlas (pokud je zpracování založeno na souhlasu)
 • Podat stížnost u dozorového úřadu – https://uoou.gov.cz


10. Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na:

 • E-mail: info@zemprhosna.cz
 • Telefon: +420 774 994 032
 • Adresa: Přestavlky 26, 257 91 Sedlec-Prčice


11. Změny v této politice

Můžeme čas od času aktualizovat tuto politiku ochrany osobních údajů. O všech změnách vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu nebo jinými vhodnými prostředky.


12. Platnost

Tato politika je platná od 9.6.2024.